obrazok
www.12345.skSpoločnosť s ručením obmedzeným 12345, s.r.o. (www.12345.sk)


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 12345 s.r.o.

Sídlo firmy a fakturačná adresa:
12345, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 24
974 05
Banská Bystrica
 
 
IČO: 44503091
DIČ: 2022717675
Spoločnosť nie je platcom DPH

Údaje o registrácii:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 15679/S

Bankové spojenie:
SLSP, a.s.      č.ú.: 0304815647/0900


printprint

created by webra © 2006